for her

December 28, 2017

Poem- Kashh..

Bohot se bate baki hai tumse, Bohot se wade baki hai tumse. Bohot kuch khatam ho kar bhi, Ab bhi kuch khatam nahi hua. Waqt ke […]